Đang tải Sự kiện

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng

Tháng Một 27, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Một 27, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng
820 Đường East Wintergreen
Đồi tuyết tùng, TX 75104 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google