Đang tải Sự kiện

Nhà truyền giáo cộng đồng Baptist DeSoto

Tháng Mười Hai 11, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Baptist DeSoto của Nhà Truyền giáo Cộng đồng sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 12 giờ đêm. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 11, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà truyền giáo cộng đồng Baptist DeSoto
115 W. Đường Beltline Rd
DeSoto, TX 75115 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google