Đang tải Sự kiện

Community Missionary Baptist Church DeSoto 🚗

Tháng Hai 18 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Community Missionary Baptist Church DeSoto is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, February 18, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 18
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà truyền giáo cộng đồng Baptist DeSoto
115 W. Đường Beltline Rd
DeSoto, TX 75115 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google