Đang tải Sự kiện

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng

Tháng Tư 28, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Community Missionary Baptist đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 28, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Location

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng
820 Đường East Wintergreen
Đồi tuyết tùng, TX 75104 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google