Đang tải Sự kiện

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng

Tháng Ba 24, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Community Missionary Baptist đã tốt nghiệp khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 24, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Baptist Sứ mệnh Cộng đồng
820 E Wintergreen Road
Đồi tuyết tùng, TX 75104 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google