Đang tải Sự kiện

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng

Tháng Hai 24, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của chương trình Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn đầu của NTFB. Điều này có nghĩa là Community Missionary Baptist đã tốt nghiệp khóa đào tạo Phân phối do Đối tác Cộng đồng dẫn dắt và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 24, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng
820 Đường East Wintergreen
Đồi tuyết tùng, TX 75104 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google