Đang tải Sự kiện

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng

Tháng Mười 27, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Community Missionary Baptist sẽ tổ chức một buổi phân phát tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 12 giờ đêm.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười 27, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Người Báp Tít Truyền Giáo Cộng Đồng
820 Đường East Wintergreen
Đồi tuyết tùng, TX 75104 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google