Đang tải Sự kiện

Cao đẳng Collin - Cơ sở Wylie

Tháng Mười Một 10, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Collin College - Wylie Campus sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Tư, ngày 10 tháng 11 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một, năm 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Cao đẳng Collin - Cơ sở Wylie
391 Đường câu lạc bộ đồng quê
Wylie, TX 75098 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google