Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Cơ đốc Phục lâm City Temple

Tháng Mười Một 22, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Nhà thờ Cơ đốc Phục lâm City Temple sẽ tổ chức một buổi phân phát thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Hai, ngày 22 tháng 11 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 22, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Cơ đốc Phục lâm City Temple
1530 Bonnie View Rd
Dallas, TX 75203 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google