Đang tải Sự kiện

Trung tâm Gia đình Chase Oaks

Tháng Chín 27 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 27
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Location

Trung tâm Gia đình Chase Oaks
1896 Ave K
Plano, TX 75074 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google