Đang tải Sự kiện

Cơ sở Di sản Nhà thờ Chase Oaks

Tháng Hai 18 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Chase Oaks Church Legacy Campus is hosting a mobile pantry food distribution Friday, February 18, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 18
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Cơ sở Di sản Nhà thờ Chase Oaks
281 Ổ kế thừa
Plano, TX 75023 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google