Đang tải Sự kiện

Cơ sở Di sản Nhà thờ Chase Oaks

Tháng Mười Hai 1, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Chase Oaks Church Legacy Campus sẽ tổ chức phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021, từ 9 - 11 giờ sáng.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 1, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Cơ sở Di sản Nhà thờ Chase Oaks
281 Ổ kế thừa
Plano, TX 75023 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google