Đang tải Sự kiện

Công viên trung tâm nhà thờ đức chúa trời

Tháng Mười Hai 21, 2021 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

 Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, thì Central Park Church of God sẽ tổ chức buổi phân phát thực phẩm di động trong tủ đựng thức ăn từ 9 - 11 giờ sáng Thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Hai 21, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Location

Công viên trung tâm nhà thờ đức chúa trời
1901 Đường E Centerville
Vòng hoa, TX 75041 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google