Đang tải Sự kiện

Casa View

Tháng Mười Một 9, 2020 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 9, 2020
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View
2230 Barnes Bridge Rd
Dallas, TX 75228 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google