Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View

Tháng Bảy 15, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 15, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View
2230 Barnes Bridge Rd
Dallas, TX 75228 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google