Đang tải Sự kiện

Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View

Tháng Tư 23, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View is hosting a mobile pantry food distribution Saturday, April 23 from 9 to 11 a.m. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 23, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Nhà thờ Thiên chúa giáo Casa View
2230 Barnes Bridge Rd
Dallas, TX 75228 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google