Đang tải Sự kiện

Buckner Children and Family Services

Tháng Sáu 21, 2022 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Buckner Children and Family Services is hosting a mobile pantry food distribution Tuesday, June 21, 2022 from 10 am – 12 pm. 

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 21, 2022
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Buckner Children and Family Services
2006 Didsbury Circle
Dallas, TX 75224 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google