Đang tải Sự kiện

Bonham Multipurpose Complex

Tháng Hai 16, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Bonham Multipurpose Complex is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, February 16, 2022, from 9 – 11 am.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Hai 16, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Không gian tổ hợp & sự kiện đa năng Bonham
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google