Đang tải Sự kiện

Không gian tổ hợp & sự kiện đa năng Bonham

Tháng Tư 9, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Bonham Multipurpose Complex & Event Space đã tốt nghiệp khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 9, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Không gian tổ hợp & sự kiện đa năng Bonham
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google