Đang tải Sự kiện

Bonham Multipurpose Complex

Tháng Sáu 15, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Bonham Multipurpose Complex is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, June 15, 2022 from 9 am – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 15, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Không gian tổ hợp & sự kiện đa năng Bonham
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google