Đang tải Sự kiện

Bonham Multipurpose Complex

Tháng Ba 16, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Bonham Multipurpose Complex is hosting a mobile pantry food distribution Wednesday, March 16, 2022, from 9 – 11 am. This food distribution is part of NTFB’s Community Partner Program. This means this site has completed our Community Partner training and hosts food distributions without NTFB staff supervision on site.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 16, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Không gian tổ hợp & sự kiện đa năng Bonham
700 FM 87
Bonham, TX 75418 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google