Đang tải Sự kiện

Bonham Armory

Tháng Mười Một 17, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ về thực phẩm, Bonham Armory sẽ tổ chức một buổi phân phối thực phẩm trong tủ đựng thức ăn di động vào Thứ Tư, ngày 17 tháng 11 năm 2021, từ 9 giờ sáng - 12 giờ đêm

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Mười Một 17, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Người tổ chức

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Điện thoại:
214-330-1396
E-mail:
info@ntfb.org
View Người tổ chức Website

Location

Bonham Armory
1100 West 5th Street TX 75418 Hoa Kỳ + Bản đồ Google