Đang tải Sự kiện

Bonham Armory

Tháng Bảy 21, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Bonham Armory đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Bảy 21, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Bonham Armory
1100 West 5th Street TX 75418 Hoa Kỳ + Bản đồ Google