Đang tải Sự kiện

Bonham Armory

Tháng Ba 12, 2021 @ 9:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là Bonham Armory đã tốt nghiệp khóa đào tạo Chương trình Đối tác Cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Ba 12, 2021
Thời gian:
9:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Bonham Armory
1100 West 5th Street TX 75418 Hoa Kỳ + Bản đồ Google