Đang tải Sự kiện

Ben Washington Baptist Church

Tháng Chín 23, 2022 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Ben Washington Baptist Church is hosting a mobile pantry food distribution Friday, September 23, 2022 from 9 am – 11 am. 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Chín 23, 2022
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Ben Washington Baptist Church
3901 Frisco Ave
Irving, TX 75061 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google