Đang tải Sự kiện

Ben Washington Baptist Church 🚗

Tháng Sáu 23 @ 9:00 sáng - 11:00 sáng

  • ày đã vượt qua.

If you are seeking food assistance, Ben Washington Baptist Church is hosting a mobile pantry food distribution Friday, June 23, 2023 from 9 am – 11 am. Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là trang web này đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.  

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Sáu 23
Thời gian:
9:00 sáng - 11:00 sáng
Danh mục Biến cố:

Địa điểm

Ben Washington Baptist Church
3901 Frisco Ave
Irving, TX 75061 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google