Đang tải Sự kiện

Bộ tuyệt vời

Tháng Tư 20, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

  • ày đã vượt qua.

Việc phân phối thực phẩm này là một phần của Chương trình Đối tác Cộng đồng của NTFB. Điều này có nghĩa là các Bộ tuyệt vời đã hoàn thành khóa đào tạo Đối tác cộng đồng của chúng tôi và tổ chức phân phối thực phẩm mà không có sự giám sát của nhân viên NTFB tại chỗ.

 

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 20, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Location

Bộ tuyệt vời
107 N Main St
Milford, TX 76670 Hoa Kỳ
+ Bản đồ Google