Chương trình Elyshia và School Pantry

Elyshia là một bà mẹ đơn thân chăm chỉ cân bằng ba công việc để nuôi sống gia đình. Chương trình NTFB School Pantry giúp cô cung cấp những bữa ăn lành mạnh cho hai con trai của mình, bao gồm cả học sinh lớp 3 Noah (ảnh ở đây). School Pantry cung cấp các mặt hàng không hư hỏng và sản phẩm tươi sống cho học sinh. Học sinh ghi danh và gia đình của họ có thể tiếp cận các mặt hàng không dễ hư hỏng, cũng như các sản phẩm tươi sống, thông qua các trường tham gia.