Tài nguyên có thể tải xuống cho Hunger Bugs Me!

Nhóm Ngân hàng Thực phẩm rất vui mừng được cung cấp Tài nguyên có thể tải xuống đồng hành cùng cuốn sách của chúng tôi Hunger Bugs Me! Các PDF bao gồm một hướng dẫn trò chuyện có một số mẹo nhanh để giúp cha mẹ và những người khác nói chuyện với trẻ em về vấn đề đói.

Tạo cảnh của riêng bạn trong Jan's Garden với những Những trang đầy màu sắc. Đảm bảo chia sẻ kiệt tác của bạn trên mạng xã hội với #HungerBugsMe