Bản trình diễn nấu mì ống kem nấm và rau bina

Thành phần

  • Kem Súp nấm
  • Rau chân vịt
  • Ức gà
  • Elbow Macaroni Pasta
  • Rau kinh giới
  • Tiêu đen
  • Muối