Trẻ em và LSNG

Bạn có biết cứ 5 trẻ em ở Bắc Texas thì có 1 trẻ em không an toàn về thực phẩm?

Nếu không có thức ăn lành mạnh, bổ dưỡng, trẻ em có xu hướng bị tụt hậu trong trường học. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất của họ. Tuy nhiên, đáng buồn thay, như nhiều giáo viên có thể nói với bạn, có quá nhiều học sinh bị đói sau giờ học và trong mùa hè. Trên thực tế, gần 300.000 trẻ em có thể gặp phải tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm vào năm 2021.