Kernels

Dự án Kernel

Hoàn hảo cho những cá nhân đa năng thích các công việc hành chính Làm việc với nhân viên trong suốt NTFB Hỗ trợ các nhiệm vụ văn thư & các sự kiện đặc biệt Sử dụng công nghệ và đáp ứng thời hạn

Đọc thêm

Kernel Pantry Di động

For outgoing individuals who enjoy coaching a team in a fast-paced environment. Assist with management of food distribution Provide a great experience to the volunteers you lead Event set up…

Đọc thêm

Hạt nhân sản xuất

Hoàn hảo cho những cá nhân có tổ chức, những người thích thói quen Thường xuyên tham gia các ca của trung tâm phân phối Dẫn dắt các nhóm tình nguyện viên phân loại và đóng gói thực phẩm Hỗ trợ nhóm LSNG trong việc nhận quyên góp

Đọc thêm