Kernels

Volunteer Spotlight: Rodney Tanamachi Retires to a New ‘Career’ in Food Banking

The former cyber security analyst and Volunteer Kernel has given over 800 hours to the North Texas Food Bank in just a few years. If Rodney Tanamachi ever feels tired…

Đọc thêm about Volunteer Spotlight: Rodney Tanamachi Retires to a New ‘Career’ in Food Banking

Volunteer Spotlight: Kernel Mark Orland Finds Joy in Serving Others

The retired IT professional gives back at the NTFB’s Perot Family Campus and through its CSFP distributions. Whether it’s sunny and 75 or pouring rain and 52, Mark Orland can…

Đọc thêm about Volunteer Spotlight: Kernel Mark Orland Finds Joy in Serving Others

Dự án Kernel

Hoàn hảo cho những cá nhân đa năng thích các công việc hành chính Làm việc với nhân viên trong suốt NTFB Hỗ trợ các nhiệm vụ văn thư & các sự kiện đặc biệt Sử dụng công nghệ và đáp ứng thời hạn

Đọc thêm about Dự án Kernel

Kernel Pantry Di động

For outgoing individuals who enjoy coaching a team in a fast-paced environment. Assist with management of food distribution Provide a great experience to the volunteers you lead Event set up…

Đọc thêm about Kernel Pantry Di động

Hạt nhân sản xuất

Hoàn hảo cho những cá nhân có tổ chức, những người thích thói quen Thường xuyên tham gia các ca của trung tâm phân phối Dẫn dắt các nhóm tình nguyện viên phân loại và đóng gói thực phẩm Hỗ trợ nhóm LSNG trong việc nhận quyên góp

Đọc thêm about Hạt nhân sản xuất