Kết quả CANstruction!

CANstruction, một sự kiện thiết kế và xây dựng hàng năm của các cấu trúc thực phẩm đóng hộp khổng lồ - “đồ hộp” - mang lại lợi ích cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas đã trở lại trưng bày vào năm nay sau ảo trong đại dịch vào năm 2020.

Cuộc thi hàng năm quy tụ các ngành thiết kế, kỹ thuật và xây dựng để xây dựng các tác phẩm điêu khắc mà trong những năm qua bao gồm các siêu anh hùng đóng hộp, các địa danh mang tính biểu tượng trên toàn cầu và thậm chí cả Dirk Nowitzki. Các tác phẩm điêu khắc sau đó được trưng bày cho công chúng tại Trung tâm NorthPark.

Bây giờ là năm thứ 29, CANstruction Dallas đã cung cấp hàng triệu mặt hàng thực phẩm đóng hộp cho LSNG sau đó được phân phát cho những người hàng xóm của chúng ta đang gặp nạn đói. Những nguồn thực phẩm này đặc biệt quan trọng hiện nay khi khu vực của chúng ta tiếp tục cảm nhận được tác động kinh tế và sức khỏe của đại dịch COVID-19.

Mười tám tổ chức đang tham gia vào sự kiện năm nay, nơi các cấu trúc hình hộp sẽ đại diện cho chủ đề, Game Over for Hunger. Chúng tôi mời bạn xem "bản tóm tắt" của các tác phẩm điêu khắc năm nay dưới đây từ Ngày xây dựng. Để xem các công trình xây dựng hoàn chỉnh, hãy truy cập Trung tâm NorthPark từ bây giờ đến ngày 12 tháng 9.

Cảm ơn tất cả các công ty và tổ chức đang hỗ trợ CANstruction trong năm nay. Chúng tôi đánh giá cao bạn đã mang sự sáng tạo và lòng trắc ẩn của mình để chống lại nạn đói ở Bắc Texas!

Để bình chọn cho cấu trúc đồ hộp yêu thích của bạn, hãy truy cập ntfb.org/canstruction. $1 = 1 phiếu bầu và đưa bạn vào sổ xố để giành được $500 bằng NorthPark Gold!

Chia sẻ: