Caryn Berardi

Introducing NTFB’s Newest Affinity Group, SinHambre

SinHambre, the North Texas Food Bank’s newest partnership in the fight against hunger, is dedicated to living up to its name and its Spanish translation to create a world “without...
Đọc thêm about Introducing NTFB’s Newest Affinity Group, SinHambre

Donor Spotlight: Morrow Renewables

When Luke Morrow moved his company, Morrow Renewables, from Midland to McKinney in June 2021, his goal was to foster greater collaboration and camaraderie between the company’s engineering and operations...
Đọc thêm about Donor Spotlight: Morrow Renewables

NTFB Child Programs Head Back to School

When children are hungry, it impacts their ability to focus and learn at school. And as schools across North Texas open for a new school year under the cloud of...
Đọc thêm about NTFB Child Programs Head Back to School

AAPI Heritage Month: Checking in with HungerMitao and NiHao: Food Bank Initiative

Happy Asian American and Pacific Islander (AAPI) Heritage Month! During the month of May, we celebrate all the ways Asians and Pacific Islanders contribute to our communities. The AAPI community...
Đọc thêm about AAPI Heritage Month: Checking in with HungerMitao and NiHao: Food Bank Initiative

Food 4 Kids School Spotlight: Sara Isaacs Early Childhood School

It is no surprise that children need access to nutritious meals to thrive in school. Through our Child Programs, the North Texas Food Bank (NTFB) partners with school campuses and...
Đọc thêm about Food 4 Kids School Spotlight: Sara Isaacs Early Childhood School

Partner Agency Spotlight: Sharing Life

For the staff at Sharing Life, meeting community members where they are and doing anything they can to help their neighbors is the deeper meaning behind the agency’s tagline, “Demonstrating...
Đọc thêm about Partner Agency Spotlight: Sharing Life

Read Across America Day: Food Bankers’ Picks for Favorite Children’s Books

Today is National Read Across America Day, a day established by the National Education Association to unite diverse readers across the country to celebrate the joy of reading! It takes...
Đọc thêm about Read Across America Day: Food Bankers’ Picks for Favorite Children’s Books

Tiêu điểm hàng xóm: Gặp Kiea

Những kỳ nghỉ là về sự sum họp và đối với Kiea, gia đình là tất cả. Cô ấy biết ơn về những cuộc trò chuyện hàng ngày với các thành viên trong gia đình, những người “từ đầu ...
Đọc thêm about Tiêu điểm hàng xóm: Gặp Kiea

Năm cách để hỗ trợ giảm đói trong mùa lễ này

Danh sách mong muốn trong kỳ nghỉ thường trông khác khi bạn đang đối mặt với cơn đói. Cùng với tất chân đầy đủ, chúng tôi muốn những người hàng xóm của chúng tôi cần có đầy đủ tủ đựng thức ăn. Và những bữa ăn tại bếp ...
Đọc thêm about Năm cách để hỗ trợ giảm đói trong mùa lễ này

NTFB công nhận Nhà vô địch về Tăng trưởng của Cơ quan Đối tác

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas rất vinh dự được làm việc cùng với hơn 200 Cơ quan Đối tác trong Mạng lưới Cho ăn của mình trong cuộc chiến chống nạn đói ở Bắc Texas. Trên 13 quận, ...
Đọc thêm about NTFB công nhận Nhà vô địch về Tăng trưởng của Cơ quan Đối tác