Amanda Mota

Cảm ơn: Tình nguyện viên

Chúng tôi thường nói rằng các tình nguyện viên là “sự giúp đỡ đằng sau hy vọng” của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas, và tôi rất vui được chứng kiến điều này trong mỗi ca làm việc của tình nguyện viên. Nó...
Đọc thêm

Kỷ niệm những Anh hùng Đói của chúng ta

Tháng Tư luôn là niềm vui đối với tôi. Đó là bởi vì Tháng Tư là Tháng Tình nguyện Quốc gia, thời điểm mà chúng ta có thể kỷ niệm vô số tình nguyện viên đã giúp đỡ Ngân hàng Thực phẩm ...
Đọc thêm