Chương trình thức ăn dành cho thiết bị di động

Khi các nhà hàng bắt đầu đóng cửa khi xảy ra đại dịch COVID-19, Anna và gia đình cô đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Tất cả, trừ một người trong số họ làm việc trong ngành nhà hàng, và mỗi người trong số họ đều mất việc khi chủ của họ đóng cửa. Khi số tiền tiết kiệm của họ ngày càng cạn kiệt, gia đình Anna lo lắng về việc trả tiền thuê nhà trong khi vẫn giữ thức ăn trên bàn. Thông qua Chương trình Cửa hàng Thực phẩm Di động của Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas, cô đã nhận được rất nhiều thực phẩm lành mạnh, cũng như giảm bớt lo lắng cho cô.

“Anh trai tôi và tôi đôi khi không thể ngủ khi nghĩ về những gì chúng tôi sẽ làm với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà chúng tôi phải trả tiền thuê nhà. Bởi vì số tiền mà chúng tôi tiết kiệm được với thực phẩm này mà họ sẽ cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi sống được vài tháng ”.