Hướng dẫn phong cách NTFB

Logo Vertical Full Color

Biểu tượng và định hướng thương hiệu của NTFB, được thiết kế bởi RSW Creative, bao gồm hai phần: biểu tượng thân cây lúa mì và dấu từ.

Thân cây lúa mì, được xác định rõ ràng với LSNG, đã được tinh chế để bổ sung cho biểu tượng của Feeding America và bao gồm một mũi tên thể hiện sự phát triển đi lên và tầm nhìn cho Ngân hàng Lương thực. Dấu từ sử dụng phông chữ tùy chỉnh để tạo ra giao diện chữ ký đồng thời đơn giản hóa biểu trưng và tăng tính dễ đọc. Bảng màu cũng phù hợp với nhận diện thương hiệu Feeding America.

Nhấp vào đây để xem phiên bản PDF của Hướng dẫn phong cách của NTFB.