Câu hỏi thường gặp chung

Có ba cách, bạn có thể quyên góp.

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas
Hộp thư 676204
Dallas, Texas 75267-6204

  • Hoặc qua điện thoại, hãy gọi 214-330-1396

Sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống đói?

Help Fight Hunger

Tham gia vào

Get involved at the North Texas Food Bank by volunteering your time, funds, canned goods, attending events, and advocating for making North Texas a hunger-free community!

Tìm hiểu thêm about Tham gia vào

Quyên tặng

Cho dù đó là thực phẩm, tiền bạc hay thời gian, có nhiều cách để cung cấp cho Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas và hỗ trợ cộng đồng của bạn.

Tìm hiểu thêm about Quyên tặng

Tác động của chúng tôi

Learn more about our impact and how we help our hungry neighbors and join our fight!

Tìm hiểu thêm about Tác động của chúng tôi