Đạo đức

Cam kết của chúng tôi

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas cam kết phục vụ cộng đồng của chúng ta về mặt đạo đức. Chúng tôi đã chọn Lighthouse để cung cấp cho các thành viên cộng đồng một cách đơn giản để báo cáo ẩn danh và bí mật các hoạt động có thể liên quan đến hành vi phi đạo đức của NTFB và / hoặc Cơ quan đối tác của chúng tôi.

Trước khi sử dụng dịch vụ báo cáo này, vui lòng xem xét liệu bạn có thể chuyển mối quan tâm của mình đến một người nào đó tại NTFB hay không.

Lam một bản bao cao

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi báo cáo trực tiếp mối lo ngại của mình với ai đó tại NTFB, bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau để gửi báo cáo:

1. Quay số miễn phí, trong Hoa Kỳ, Guam, Puerto Rico và Canada: 844-710-0006.
2. Thực hiện một báo cáo đạo đức tại https://www.lighthouse-services.com/ntfb

First, your report will be sent to Lighthouse and calls to the hotline will be answered by a Lighthouse representative, not by a NTFB employee. No retaliatory action will be taken against anyone for reporting or inquiring in good faith about unethical behavior or for seeking guidance on how to handle suspected breaches of conduct. All reports made will be carefully reviewed by NTFB.

Sau khi bạn hoàn thành báo cáo của mình, bạn sẽ được chỉ định một mã duy nhất được gọi là “khóa báo cáo”. Ghi lại khóa báo cáo và mật khẩu của bạn và giữ chúng ở nơi an toàn. Sau 5-6 ngày làm việc, bạn có thể sử dụng khóa báo cáo và mật khẩu của mình để kiểm tra phản hồi hoặc câu hỏi của báo cáo.

Lighthouse KHÔNG phải là 911 hoặc Dịch vụ khẩn cấp

Không sử dụng trang web này để báo cáo các sự kiện có nguy cơ đe dọa tính mạng hoặc tài sản ngay lập tức. Các báo cáo được gửi qua dịch vụ này có thể không nhận được phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn cần hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương.

Learn About NTFB

Về chúng tôi

Founded in 1982, the North Texas Food Bank (NTFB) is a nonprofit hunger relief organization that distributes donated and purchased foods through a network of nearly 500 Partner Agencies and Organizations in 13 counties.

Tìm hiểu thêm

Tác động của chúng tôi

Learn more about our impact and how we help our hungry neighbors and join our fight!

Tìm hiểu thêm

Kế hoạch chiến lược của NTFB

A nourished community is a thriving community, and we are committed to serve as many of our neighbors in need as possible with the resources that the community makes available.

Tìm hiểu thêm