Đạo đức

Cam kết của chúng tôi

Ngân hàng Thực phẩm Bắc Texas cam kết phục vụ cộng đồng của chúng ta về mặt đạo đức. Chúng tôi đã chọn Lighthouse để cung cấp cho các thành viên cộng đồng một cách đơn giản để báo cáo ẩn danh và bí mật các hoạt động có thể liên quan đến hành vi phi đạo đức của NTFB và / hoặc Cơ quan đối tác của chúng tôi.

Trước khi sử dụng dịch vụ báo cáo này, vui lòng xem xét liệu bạn có thể chuyển mối quan tâm của mình đến một người nào đó tại NTFB hay không.

Lam một bản bao cao

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi báo cáo trực tiếp mối lo ngại của mình với ai đó tại NTFB, bạn có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau để gửi báo cáo:

1. Quay số miễn phí, trong Hoa Kỳ, Guam, Puerto Rico và Canada: 844-710-0006.
2. Thực hiện một báo cáo đạo đức tại https://www.lighthouse-services.com/ntfb

Đầu tiên, báo cáo của bạn sẽ được gửi đến Lighthouse và các cuộc gọi đến đường dây nóng sẽ được trả lời bởi đại diện của EthicsPoint, không phải bởi nhân viên của NTFB. Sẽ không có hành động trả đũa nào được thực hiện đối với bất kỳ ai báo cáo hoặc hỏi một cách thiện chí về hành vi phi đạo đức hoặc để tìm kiếm hướng dẫn về cách xử lý các vi phạm hành vi bị nghi ngờ. Tất cả các báo cáo được thực hiện sẽ được xem xét cẩn thận bởi NTFB.

Sau khi bạn hoàn thành báo cáo của mình, bạn sẽ được chỉ định một mã duy nhất được gọi là “khóa báo cáo”. Ghi lại khóa báo cáo và mật khẩu của bạn và giữ chúng ở nơi an toàn. Sau 5-6 ngày làm việc, bạn có thể sử dụng khóa báo cáo và mật khẩu của mình để kiểm tra phản hồi hoặc câu hỏi của báo cáo.

Lighthouse KHÔNG phải là 911 hoặc Dịch vụ khẩn cấp

Không sử dụng trang web này để báo cáo các sự kiện có nguy cơ đe dọa tính mạng hoặc tài sản ngay lập tức. Các báo cáo được gửi qua dịch vụ này có thể không nhận được phản hồi ngay lập tức. Nếu bạn cần hỗ trợ khẩn cấp, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương.