Liên hệ chúng tôi

Cần hỗ trợ thực phẩm?

Không cần phải đăng ký nhận Mobile Pantry. MP đến trước được phục vụ trước. Bạn phải có xe để đón trừ khi địa điểm được chỉ định là đường đi bộ.

Liên hệ

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.

Khuôn viên gia đình Perot

Vị trí chính, Plano

Thứ hai thứ Sáu

8:30 sáng - 4:30 chiều

ngày thứ bảy

8:30 sáng - 3:30 chiều

Liên hệ

214-330-1396
info@ntfb.org

Learn About NTFB

Tham gia vào

Get involved at the North Texas Food Bank by volunteering your time, funds, canned goods, attending events, and advocating for making North Texas a hunger-free community!

Tìm hiểu thêm

Careers

North Texas Food Bank is a team of donors, volunteers, nonprofit partners and employees whose mission is to close the hunger gap in North Texas by providing access to nutritious food.

Tìm hiểu thêm

Đạo đức

The North Texas Food Bank is committed to ethically serving our community.

Tìm hiểu thêm