Liên hệ chúng tôi

Cần hỗ trợ thực phẩm?

Không cần phải đăng ký nhận Mobile Pantry. MP đến trước được phục vụ trước. Bạn phải có xe để đón trừ khi địa điểm được chỉ định là đường đi bộ.

Liên hệ

  • Trường này dành cho mục đích xác thực và nên được giữ nguyên.

Khuôn viên gia đình Perot

Vị trí chính, Plano

Thứ hai thứ Sáu

8:30 sáng - 4:30 chiều

ngày thứ bảy

8:30 sáng - 3:30 chiều

Liên hệ

214-330-1396
info@ntfb.org