300,000 children in North Texas need your help.

Right now, 1 in every 5 children in our community is facing hunger. But you can help now to change this troubling statistic.

An anonymous donor is now doubling all gifts up to $100,000, meaning that every dollar you give helps 2X as many children obtain healthy food.

Mạng lưới cho ăn của chúng tôi

Mỗi chương trình của chúng tôi đại diện cho một giải pháp duy nhất để theo đuổi liên tục nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas.

Tác động của chúng tôi

Với LSNG, có nhiều cách bạn có thể tham gia để tạo tác động đến cộng đồng của mình:

Triệu

meals provided to kids, seniors and families in need in FY22

Nhiều hơn
Triệu

pounds of fresh produce distributed in FY22

Thông báo lưu trú

Nhận tin tức và cập nhật mới nhất về LSNG!

Sự kiện của chúng tôi

DFW Restaurant Week 25th Anniversary

Tháng Tám 4 - Tháng Chín 4
DFW Restaurant Week is North Texas’ largest culinary event and the second longest-running restaurant week in the country. Each summer, diners enjoy delicious prix fixe meals for a deal at...
Xem chi tiết sự kiện

NTFB 40th Birthday Party

Tháng Chín 10 @ 11:00 sáng - 1:00 chiều
Join us for a free, family-friendly afternoon with activities for kids and adults! Featuring the Ray Johnston Band, a book reading of NTFB's children's book, Hunger Bugs Me, and remarks...
Xem chi tiết sự kiện