Million+ Meals Match

Every summer in North Texas, children and families face hunger. But right now, you can help feed twice as many neighbors. Become a Monthly Meal Maker today and your first gift will be matched!

Mạng lưới cho ăn của chúng tôi

Mỗi chương trình của chúng tôi đại diện cho một giải pháp duy nhất để theo đuổi liên tục nhằm thu hẹp khoảng cách thiếu đói ở Bắc Texas.

Tác động của chúng tôi

Với LSNG, có nhiều cách bạn có thể tham gia để tạo tác động đến cộng đồng của mình:

Triệu

cung cấp bữa ăn cho trẻ em, người già và gia đình có nhu cầu trong năm FY21

Nhiều hơn
Triệu

pound sản phẩm tươi được phân phối trong năm FY21

Thông báo lưu trú

Nhận tin tức và cập nhật mới nhất về LSNG!

Sự kiện của chúng tôi

Container Gardening, Raised Beds, and Recycled Growing Containers

Tháng Sáu 11 @ 10:00 sáng - 11:30 sáng
Join NTFB and AgriLife Extension as we explore how to grow herbs and vegetables in containers, as well as how to grow in raised beds and what types of materials...
Xem chi tiết sự kiện

Hương vị của những chàng cao bồi

Tháng Sáu 24
Join the North Texas Food Bank and Dallas Cowboys for our 18th Annual Taste of the Cowboys, presented by Ashley. The event will be held at the Dallas Cowboys World...
Xem chi tiết sự kiện