पनीर अंडा नूडल पुलाव

Cheesy Egg Noodle Casserole

सर्विंग्स: 6                                  
कुल समय: २० मिनट

  • अंडा नूडल्स का 1 (8 औंस) पैकेज
  • 1 (15 औंस) डिब्बाबंद टमाटर सॉस
  • १ छोटा चम्मच इटैलियन मसाला
  • 1/2 छोटा चम्मच जीरा (या मिर्च पाउडर)
  • 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च
  • 1/2 पौंड डिब्बाबंद बीफ
  • 1 (13.5 औंस) डिब्बाबंद पालक
  • 1 (15 औंस) डिब्बाबंद छोला
  • 1 (15 औंस) डिब्बाबंद मिश्रित सब्जियां
  • १ कप लो फैट चीज़